ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ

ลักษณะการทำงาน
1. ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ สำรวจความเสียหายรถยนต์ของลูกค้าและคู่กรณี ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่
2. จัดทำรายงานผล และบันทึกข้อมูล
3. เจรจา เรียกร้อง ตกลงชดใช้เบื้องต้น และติดตามผลคดี
4. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 20-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการออกตรวจสอบอุบัติเหตุ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
2. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
3. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
4. สามารถทำงานในวันหยุด เข้าเวรและทำงานหมุนเวียนกะได้
5. มีรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตนเอง /มีใบอนุญาตขับขี่
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ผู้ที่สนใจ สามารถส่ง Resume ผ่านทาง
E-mail : info@surveyhubth.com
หรือกรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
Tel : 094-6310055